Publikacje

Horyzonty erudycji      Wstyd i duma (tom 1)      Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole

YouTube w edukacji      Barok w poezji Jerzego Harasymowicza      Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich

Miłosz w szkole      Elegia na śmierć szczegółów      Obraz radości we współczesnej polszczyźnie

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole      Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami?      Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów      Gniew we współczesnym języku polskim