Obraz radości we współczesnej polszczyźnie

Obraz radości we współczesnej polszczyźnie
Autor: Agnieszka Mikołajczuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
ISBN: 9788375070569

Kwintesencję studium językoznawczego Agnieszki Mikołajczuk wyrażają słowa samej autorki podsumowujące to interesujące opracowanie z zakresu językoznawstwa:

Dzięki poznawaniu bogactwa słów składających się na leksykony uczuć w różnych językach, przez odkrywanie podobieństw i odmienności w różnojęzycznej konceptualizacji przeżyć psychicznych mamy szansę pełniejszego otwarcia się na innych ludzi, wzbogacenia naszej wizji świata i poszerzania horyzontów. Radość poznawania jest nieodłącznym składnikiem związanego z tym trudu i działania, dla którego punktem wyjścia powinno być poznanie ukształtowanych we własnej kulturze sposobów rozumienia różnych kategorii uczuć w tym RADOŚCI (MIKOŁAJCZUK 2009: 322).

Rozprawa Agnieszki Mikołajczuk znacząco wpisuje się w pewien wyrazisty nurt publikacji dotyczących badań językoznawczych nad semantyką uczuć, wyróżniając się zdecydowanie autorską koncepcją metodologiczną. Opatrzona imponującą analizą materiałową popartą syntezą wybranych koncepcji autorskich wielu uznanych badaczy (D. Buttler. H. Milejkowska, L. Jordanskaja, I. Nowakowska-Kempna, J.D. Apresjan, A. Wierzbicka, A. Pajdzińska. Z. Kövecses), tworzy precyzyjne zestawienie różnych poziomów kategoryzacji modeli uczuć z rodziny leksykalnej radość.   [z recenzji Tomasza Chodowca dla Conversatoria Linguistica]

Kup publikację w sklepie Semper