Wstyd i duma (tom 1)

Generalia i kontrasty w badaniach nad konceptualizacją przeżyć samoświadomościowych w języku polskim
Wstyd i duma (tom 1)
Autor: Agnieszka Mikołajczuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2021
ISBN: 9788323548973

Monografia odpowiada na pytanie o rolę języka w wyrażaniu, poznawaniu i przeżywaniu uczuć wstydu i dumy jako elementów sytuacji emocjonalnej. Tworzy modele rozumienia tych przeżyć (na podstawie danych słownikowych i korpusowych), a następnie koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące motywacji badań nad językową konceptualizacją uczuć, oraz prezentuje ustalenia specjalistów (zwłaszcza psychologów) na temat właściwości, wartościowania i typologii przeżyć samoświadomościowych, konfrontując tę wiedzę z ustaleniami badaczy różnych języków.   [z opisu wydawcy]

Kup publikację w sklepie WUW