Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich

Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network)
Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich
Autor: Magdalena Trysińska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015
ISBN: 9788364111105

Monografia wpisuje się w pole badań nad językiem dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego widzianych także w perspektywie badań nad językiem mediów. W polskich badaniach tego okresu rozwojowego – w literaturze psychologicznej, pedagogicznej i językoznawczej – skupiano się głównie na wpływie (pozytywnym i negatywnym), jaki mogą mieć programy telewizyjne na młodego odbiorcę: na jego rozwój poznawczy, emocjonalny, wreszcie (w niewielkim stopniu w badaniach polskich) na rozwój językowy. Magdalena Trysińska przedmiotem swoich zainteresowań badawczych uczyniła natomiast problematykę wkładu, jaki może mieć telewizja i zawartość mediów w rozwój kompetencji komunikacyjnej dzieci.

Książka ma charakter wyraziście interdyscyplinarny, co może mieć wpływ na rozległość kręgu czytelników, do których opracowanie jest kierowane. Monografia może liczyć na odbiorców zainteresowanych komunikacją i mediami, wychowywaniem i edukacją – językoznawców (w tym socjolingwistów), medioznawców, ale też psychologów, socjologów, pedagogów (w tym – nauczycieli), wreszcie – rodziców.   [z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Bernadety Niesporek-Szamburskiej]

Pobierz książkę z repozytorium CeON