Miłosz w szkole

Szkice interpretacyjne
Miłosz w szkole
Redakcja: Jarosław Klejnocki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
ISBN: 9788363462222

Miłosz w szkole. Szkice interpretacyjne to zbiór interpretacji wybranych wierszy i niepoetyckich tekstów Czesława Miłosza. Książka napisana została z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych, studentach kierunków humanistycznych i nauczycielach. Autorami szkiców są wybitni badacze literatury i znawcy twórczości Czesława Miłosza, mający bogate doświadczenie dydaktyczne na różnych poziomach edukacji (prof. Annę Nasiłowską, prof. Andrzeja S. Kowalczyka, prof. Piotra Śliwińskiego, dr. Michała Friedricha, dr. Andrzeja Franaszka). Ich omówienia obejmują prawdopodobnie wszystkie wiersze poety, które pojawiają się w podręcznikach szkolnych od szkół podstawowych po ponadgimnazjalne. W swych pracach autorzy uwzględnili współczesny stan badań nad twórczością Miłosza, w tym najnowsze ustalenia dotyczące jego biografii.   [culture.pl]

Kup publikację w sklepie Stentor