Kontakt

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Gmach Wydziału Polonistyki
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Pokój 9
tel. (22) 55 20 452

Pokój 47
tel. (22) 55 21 026

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki UW
Uniwersytet Warszawski