Barok w poezji Jerzego Harasymowicza

Interpretacje, konteksty, powinowactwa
Barok w poezji Jerzego Harasymowicza
Autor: Michał Friedrich
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016
ISBN: 9788364111471

„Barok w poezji Jerzego Harasymowicza. Interpretacje, konteksty, powinowactwa” stanowi próbę zbadania zjawiska barokowości wierszy Jerzego Harasymowicza pomieszczonych w tomach Barokowe czasy (1975), Polowanie z sokołem (1977), Cudnów (1979), postrzeganych jako przykłady artystycznej stylizacji, a także wielu dzieł poety, w których na różne sposoby dochodzi do głosu tradycja polskiego i europejskiego baroku (zarówno na płaszczyźnie poetyki jak i topiki i charakterystycznej dla epoki aksjologii). (…)

Poza trzema „barokowymi” (osadzonymi w kontekście historii – historii literatury – kultury doby baroku) książkami poetyckimi, przedmiotem pierwszego rozdziału są również teksty Harasymowicza, w których brak jednoznacznego związku z problematyką baroku jako takiego, dające się jednak interpretować w perspektywie barokowej wyobrażeniowości, hiperbolizacji, wreszcie: specyficznej skłonności ku metafizyce.   [ze wstępu]