Program specjalizacji nauczycielskiej od roku akademickiego 2019/2020

Zgodny ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela z dn. 25 lipca 2019 r., DZ.U. poz. 1450

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Przedmiot Liczba godzin Rok Sposób zaliczenia ECTS
Pedagogika dla nauczycieli 30 II wykład, egzamin 1
Psychologia dla nauczycieli 30 II wykład, egzamin 1
Psychologia 30 II ćwiczenia, zal. na ocenę 1,5
Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej, prawo oświatowe 15 II ćwiczenia, zal. na ocenę 1
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania 30 II ćwiczenia, zal. na ocenę 1,5
Literatura dla dzieci i młodzieży 30 II ćwiczenia, egzamin 3
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie) 40 II ćwiczenia, zal. na ocenę 3
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe) 40 II ćwiczenia, zal. na ocenę 3
Dydaktyczny warsztat polonisty z elementami edukacji medialnej 30 II ćwiczenia, zal. na ocenę 2
Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty 30
III
warsztat, zal. na ocenę 2
Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty 30
III
warsztat, zal. na ocenę 2
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych) 40
III
praktyki, zal. na ocenę 1
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki) 120
III
praktyki, egzamin 5
Gatunki wypowiedzi w szkole – warsztat dla nauczycieli 30 III
warsztat, zal. na ocenę  3
Emisja głosu i technika mowy 30
III
ćwiczenia, zal. na ocenę 1

 

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Przedmiot Liczba godzin Rok Sposób zaliczenia ECTS
Techniki autoprezentacji 30 I
ćwiczenia, zal. na ocenę 2,5
Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum 15 I
ćwiczenia, zal. na ocenę 1
Warsztat interpretacji tekstu 30 I
warsztat, zal. na ocenę 2,5
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie) 30 I
ćwiczenia, zal. na ocenę 3
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe) 30
I
ćwiczenia, zal. na ocenę 3
Metodyka języka polskiego w liceum – warsztat 30 II
warsztat, egzamin 4
Psycholingwistyka 30 II
ćwiczenia, zal. na ocenę 3
Konteksty nauczania języka polskiego 30 II
ćwiczenia, zal. na ocenę 2
Praktyki zawodowe w szkole ponadpodstawowej 150
II
praktyki, zal. na ocenę 5