Teksty narracyjne uczniów z ASD

(opowiadanie i kartka z pamiętnika)
Teksty narracyjne uczniów z ASD
Autor: Helena Balcerek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023
ISBN: 9788323558545

Prezentowana monografia podejmuje bardzo słabo opracowane, a niezwykle ważne zagadnienie dzisiejszej dydaktyki polonistycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przeprowadzone i zaprezentowane badania szczegółowo analizują problemy pogłębiania przez uczniów z ASD kompetencji komunikacyjnej i tekstotwórczej oraz metodykę wspierania tych uczniów w procesie nabywania sprawności tworzenia pisanego tekstu narracyjnego.   [z opisu wydawcy]

Kup publikację w sklepie WUW